XXIVè Aaspectes General i d’Investigació Bàsica en Càncer de Mama

Por Administrador SESPM
Sede: Universidad Autonóma de Barcelona. Departament de Biologia Cel.lular, de Fisiologia i d’Inmunologia Unitat de Fisiologia. Facultad de Medicina

Secretaria e Información: Departament de Biologia Cel.lular, de Fisiologia i d’Inmunologia Unitat de Fisiologia. Facultad de Medicina. (UAB). Ballaterra. Barcelona. Tel.: 93 581 19 19. Fax: 93 581 29 86. E-mail: gr.mecm@uab.es

ARTÍCULOS RELACIONADOS